A gyermektartásdíj kialakulásának hazai története után bemutatásra kerül a jelenleg hatályos jogi szabályozás. Ennek során a tanulmány kitér a gyermektartásdíj megállapítására és annak végrehajtására, továbbá az állam általi megelőlegezésre, a gondozási díjra, és a gyermektartásdíj szándékos nem teljesítésének büntetőjogi szankcionálására.

A Szerző bírósági titkár.