A tanulmány foglalkozik a büntetőjogi büntetéskiszabás jogtudományi és törvényi fogalmával, a büntetés kiszabása során figyelembe veendő körülményekkel a Kúria 56. számú BK véleménye alapján. Emellett összevetve a büntetőjogi fogalmakkal fejtegeti a szabálysértési jog büntetéskiszabási fogalmát, valamint a szabálysértési eljárásban a büntetéskiszabás során értékelhető körülményeket. Továbbá kifejti az összehangolásukkal kapcsolatos problémákat a gyakorlati tapasztalatok alapján.

A Szerző bírósági titkár.