A tanulmány a büntethetőségi korhatár fejlődését vizsgálja hazánkban a Csemegi-kódextől kezdődően napjainkig. Elemzi az új Btk. (A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény) által megállapított csökkentett büntethetőségi korhatár jogi, társadalmi és jogpolitikai indokait és hatását. Kitekintést tartalmaz a nemzetközi szabályázásokra e kérdéskörben, illetve hazánk új szabályozásának nemzetközi megítélését. Továbbá vizsgálja a gyermekbűnözés statisztikai adatait a szabályozás tükrében.

A Szerző az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának jogász hallgatója.