A tanulmány a helyi jogalkotás szubjektív szemszögéből nézve mutatja be az önkormányzati rendeletekben szankcionálhatóvá tett magatartások fejlődéstörténetét 2012-től napjainkig. Az „evolúciós” folyamat három lépcsőben zajlott: szabálysértések – tiltott, közösségellenes magatartások – közösségi együttélés alapvető
szabályai. A fejlődés mozgatórugója a folyamatosan változó jogszabályi környezet és bírói gyakorlat. A tanulmány bemutatja, hogyan alkalmazkodott a helyi jogalkotás a külső körülményekhez. A kialakult állapot persze csak időleges nyugvópont, a változás az, ami állandónak tekinthető.

A Szerző jogi csoportvezető, jogtanácsos.