Az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatban felmerülő eljárásjogi kérdések a bírói gyakorlatban, mely magában foglalja a jogszabályi hátteret, a kérelem előterjesztésével, tartalmi elemeivel kapcsolatos kérdéseket, a felmerülő hiányosságokat, az ideiglenes intézkedés körében felek meghallgatására, bizonyítás lefolytatására, soronkívüliségre vonatkozó gyakorlatot. Az ideiglenes intézkedésről szóló végzés rendelkező részének indokolásának tartalmi elemeit, az előzetes végrehajthatósággal, fellebbezéssel kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémákat.

A Szerző bíró.