A tájékoztató egy olyan új szövegbányászati alapú jogi munkát támogató informatikai eszköz kifejlesztésére hívja fel a figyelmet, amely képes biztosítani az uniós jog könnyebb, gyorsabb naprakész megismerését és hatékony használatát. A magyar mellett angol, német, francia munkanyelvű hiánypótló alkalmazásban az új egyedi keresési technológia mellet vizuális eszközök és a saját dokumentumok kezelését támogató Dokumentumtár segíti az EUR-Lex és a Curia portálokon közzétett uniós jogforrások (jogi aktusok, Európai Unió Bíróság ítélkezési gyakorlatának) naprakész követését, elemzését és hasznosítását. A tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a fejlesztés előkészítés során milyen felhasználói igények kerültek azonosításra és melyek azok, amelyeket figyelembe vettünk annak érdekében, hogy egy olyan új eszköz jöjjön létre, amely felhasználóbarát módon képes hatékony támogatást nyújtani a hatósági és professzionális magán jogalkalmazóknak és ezzel párhuzamosan a jogban kevésbé jártas gazdasági vezetők és a piac egyéb szereplői valamint a jogban teljesen járatlan állampolgárok számára is. Reményeink szerint a kifejlesztésre került új eszköz megfelel a felhasználók szakmai igényének és hosszútávon a napi munkamenet részévé válhat, és hozzájárulhat az uniós jog használatának általánossá válásához, a jogalkalmazói tevékenység színvonalának minőségi javulásához.

A Szerző jogi tanácsadó.