A szabálysértési joganyag számos, azonban egyre szerteágazóbb pozitív szemléletű, haladóbb gondolkodású módosításának voltam jogalkalmazóként alanya, de számos kérdés álláspontom szerint még mindig lezáratlan és sok esetben nemzetközi jogi szabályokkal való összeférhetetlenséget is felvethet.

Dolgozatomban a történeti és jogszabályi háttér felvonultatása mellett szeretnék rámutatni a lényeges, felmerülő problémákra, megszerzett tapasztalataimra. Az egységes gyakorlat kialakítása érdekében rendszeres konzultáció folyik a társhatóságok és egyéb szervek között, mely párbeszédet magam is fontosnak tartom, figyelemmel arra, hogy a megyei hatáskör kapcsán is robbanásszerűen megnövekedett ügyérkezés, a helyi bíróságokon, illetőleg maga az Élet, változatosabbnál változatosabb szakmai kérdést produkál.

Az Sztv. számos módosulása, illetőleg a jelenleg is hatályos 2012. évi II. tv. (Szabs. tv.) hatályba lépése óta több esetben éltem véleménynyilvánítással a törvény módosítása érdekében, mely előterjesztések a szakmai értekezletetek alkalmával országos szinten is megvitatásra kerülnek.

Jogi és szociológusi diplomám megszerzése során a „család fekete bárányára” bűnözésre, bűnelkövetésre, szabálysértése hajlammal bíró fiatalkorú elkövetőkre koncentráltam, ekként nem lehetett kérdés, hogy jelen tanulmányomban, büntetőjogi, szociológiai szemszögből körbejárt fiatalkori elkövetőket most munkámból kifolyólag szabálysértési szempontból elemezzem.

A Szerző bírósági titkár.