A tanulmány témája a bizalmi vagyonkezelés, ezen belül is kifejezetten a vagyonkezelő felelőssége a magyar jogi szabályozás alapján. Egészen kialakulásának történeti alapjaitól a magyar jogrendszerbe való bekerüléséig. A bizalmi vagyonokezelési szerződés a magyar jogrendszerben újnak számító jogintézmény, amelyet az új Polgári Törvényköny szabályozott elsőként. A szerződéstípusnak nincs az európai jogrendszerben egységesen elfogadott fogalma és modellje, az új Ptk. a megbízási szerződés különleges altípusaként kívánja bevezetni. A tanulmány átfogó képet ad a bizalmi vagyonkezelési szerződés konstrukcióiról és ezen belül főleg a vagyonkezelői szerepkörről, illetve annak felelősségéről.

A Szerző az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója.