Dolgozatom első részében a magyar versenyjog és a magyar közigazgatási bíráskodás rövid történetét kívánom bemutatni, ez a bírósági felülvizsgálat átláthatóságához elengedhetetlen.
Ahhoz, hogy megértsük, a bíróság a versenyjogi határozatok felülvizsgálatakor milyen határozatokat vizsgál felül, ismernünk kell a Gazdasági Versenyhivatalt, annak működését, eljárását, ezért a szakdolgozatban röviden, a jogszabályi szöveg ismertetésével a GVH-ról és a versenyfelügyeleti eljárásról is szólok.
Ezt követően a bírósági felülvizsgálatot, a bíróság eljárását mutatom be, érintve azokat a legfontosabb eljárásjogi kérdéseket, amelyek a versenyügyekben felmerülhetnek.
Gyakran felmerül a kérdés, hogy a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti kérelem (kereset) miben különbözik a jogorvoslattól, jogorvoslati jogát gyakorolja-e az arra jogosult a bírósági eljárás megindításával, ezért röviden ismertetem a két jogintézmény közötti összefüggéseket, és a dolgozatomban érintem a tisztességes eljáráshoz való jogot is a bírósági felülvizsgálat kapcsán.
Részletezem a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos kérdéseket, figyelemmel arra, hogy a GVH határozatait szintén mérlegelési jogkörben hozza meg, és ehhez kapcsolódik szorosan a felülvizsgálat – felülmérlegelés problémája, amit bírósági ítéleteken keresztül kívánok bemutatni, hiszen álláspontom szerint a probléma lényege leginkább így ragadható meg. Több olyan nagy versenyügyet lezáró bírósági ítéletet dolgoztam fel, amelyben hosszú évek múltával született jogerős bírósági döntés, de kisebb, gyorsabb lefolyású ügyeket is ismertettem. A vasútépítő kartell kapcsán született alkotmánybírósági határozattal is részletesen foglalkoztam, amelyből nemcsak az Alkotmánybíróság, hanem az Emberi Jogok Európai Bíróságának és a nemzeti bíróságok gyakorlata is megismerhető a témával kapcsolatban.

A Szerző bírósági titkár.