Az új Polgári Perrendtartás 2018. január 1. napján történő hatályba lépésével számos területet érintően várható átfogó változás a polgári peres eljárásokban, de a 2016. évi CXXX. törvény áttanulmányozását követően arra juthatunk, hogy az osztott perszerkezet megjelenése mellett a legjelentősebb változások talán a szakértőkre vonatkozó részt érintették. A tanulmány gyakorlati szempontból kívánja összefoglalni a legjelentősebb változásokat.

A Szerző bíró.