A tanulmány a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó büntetőjogi szabályozást veszi górcső alá. Betekintést ad a fiatalkorúakra vonatkozó normák jogtörténeti és hatályos szankcionálási rendszerébe, illetve ennek nemzetközi vonulatát is felvázolja – a megelőzés lehetséges eszközeinek feltárásával.

A Szerzők: Roszkosné Frankovics Daniella joghallgató, Várady Lilla bírósági titkár.