Milyen fejlemények történtek a szerzői jogot illetően az elmúlt évek során?

A szerzők és alkotók mellett a felhasználók érdeke is, hogy a szerzői jogterület tisztán, átláthatóan és egyértelműen legyen megalkotva. 2016-ban az Európai Bizottság egy javaslatcsomagot hozott nyilvánosságra, mely az Európai Unió területe tekintetében kívánta szabályozni rendelet- és irányelvjavaslatokkal a szerzői jog bizonyos aspektusait. Szakmai körökben nagy visszhangot váltott ki a tervezet, megítélése igen ellentmondásos volt. A tanulmány bemutatja ezen vélemények főbb vonalait és összegzi a kialakult helyzet jelenlegi állásást.

A tanulmány végén egy rövid összefoglalóval mutatja be a Szerző a Hangfelvétel-Ipar Nemzetközi Szövetsége által kibocsátott jelentés elemzését, amely szemlélteti az elmúlt évek zeneipari változásait a szerzői jogok tekintetében.

A Szerző joghallgató.