A tanulmányt a Kúria Kfv.I.35.796/2015. szám alatt hozott eseti döntése hívta életre. Az ítélet lényege szerint az adózó az adóeljárás során minden jogilag megengedett eszközzel – idézésre történő távolmaradás kimentése, majd az adóhatóság előtti meg nem jelenés, sorozatban elfogultsági kifogások előterjesztése – akadályozhatja az adóhatóság munkáját, ugyanakkor az együttműködés hiányából eredő adójogilag kimutatható hátrányt neki kell viselnie. Ezzel összefüggésben kérdésként vetődhet fel a Kúria által hivatkozott együttműködési kötelezettség mibenléte, annak elemei, ellenpárjaként az adóeljárásban sokszor tapasztalható ellenőrzés akadályozására irányuló egyes cselekmények szankcionálhatósága. A jogintézményt a Szerző a törvényi szabályozás ismertetése mellett a bírói joggyakorlatból kiragadott példákkal is megvilágítja; egyebekben kitér az adóvizsgálat szándékos hátráltatását és elhúzását célzó gyakorlati magatartásformákra is.

A Szerző a mű írásakor jogtanácsosként dolgozott a NAV Fellebbviteli Igazgatóságán 2017-ben.