A tanulmány első lépésben általánosságban ismerteti a bűnrészesség alapfogalmát, fajtáit. Ezt követi a bűnsegéd és felbujtás részletes elemzése. A dolgozat ezután rátér az öngyilkosságban közreműködés bűncselekményének bemutatására, először a történeti és vallási aspektusait vázolja, majd magát a bűncselekményt elemzi alapos részletességgel. Az egész dolgozaton átível a részesség hatálya, mintegy átfogja azt. A dolgozat az önrendelkezési jog említésével zárul, mely szorosan összefügg a tanulmány eredeti témájával, az emberi akarat-kifejtés korlátaival, az akarat más által történő befolyásolásával.

A Szerző bírósági titkár.