A dolgozat a hazai bűnügyi nyilvántartást elemzi. A kiindulópont a történeti előzmények részletes, figyelemfelkeltő bemutatása. A dolgozat főbb részét képezi a jelenleg hatályos szabályozás. Kitér nem kizárólag a Bnytv., de az ágazati jogszabályok ismertetésére is, valamint az uniós adatvédelmi szabályok tükrében történő elemzésre. Végezetül saját észrevételeket fogalmaz meg a témával kapcsolatban.

A Szerző bírósági titkár.