Napjainkban – dacára annak, hogy a büntetéskiszabási gyakorlatot folyamatos kritikák érik, leginkább a laikus emberek és a sajtó részéről, és annak ellenére, hogy a helyes büntetéskiszabás a büntetőjog egyik legfontosabb feladata – a büntetéskiszabás méltánytalanul háttérbe szorult, s csak kevés tudományos írás foglalkozik a jogterülettel és annak elveivel.

A tanulmány a büntetés kiszabását, annak nehézségeit, a büntetéskiszabást befolyásoló elveket, és a figyelembe veendő körülményeket veszi lajstomba, példálózó jelleggel bemutatva a kapcsolódó jelentősebb bírói döntéseket és a büntetés kiszabásának fiatalkorúakra vonatkozó sajátosságait.

A Szerző bírósági titkár.