A tanulmány a fogyasztóvédelem és a büntetőjog viszonyát, a szabályozás történetét tekinti át a jellemző büntetőjogi tényállások bemutatásán keresztül. A Szerző megvizsgálja, hogy a hazai büntető jogalkotás 1852-től milyen eszközökkel, tényállásokkal reagált a kibontakozó fogyasztóvédelmi igények védelme érdekében. Elemzi, hogy az egyik legfontosabb büntetőjogi elv, az ultima ratio miként érvényesül a fogyasztóvédelmi magatartások vonatkozásában. Javaslatokat fogalmaz meg a leendő jogalkotás és jogalkalmazás számára a fogyasztóvédelmi büntetőjog területén.

A Szerző bírósági titkár, a mű szakjogászi szakdolgozat.