A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény deklarálja a fogyasztók alapvető jogait, amelyek között megtalálható a fogyasztó megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz való joga. A tájékoztatáshoz való jognak az alapjogok szintjén való megjelenése is azt a célt szolgálja, hogy a felek között kialakult információs asszimetria kiegyenlítődjön. Ugyanis a fogyasztó csak korlátozott információkkal rendelkezik, az ily módon létrejött felek közötti egyensúlyhiány, az információ hiányának egyenlőtlenségéből fakad. A felek közötti egyenlőtlenség megszüntetésének tehát egyik eszköze lehet a fogyasztó tájékoztatása.

A tanulmány a fogyasztót megillető tájékoztatáshoz való jog, a vele szemben álló vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség megjelenési formáit mutatja be a fogyasztói szerződések kapcsán. Elsőként a fogyasztói szerződések helyét vizsgálja meg a szerződések rendszerében, majd részletesen elemzi az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések, a távollévők között kötött szerződések, a fogyasztóknak nyújtott hitelszerződések és a timesharing szerződések megkötése során megjelenő tájékoztatási kötelezettség érvényesülését.

A Szerző bírósági titkár.