A tanulmány alaptétele, hogy a jelenleg hatályos cégtörvény (Ctv.) cégjegyzési szabályai elavultak, azok aktualizálása nélkülözhetetlen a digitalizációs törekvések, az online ügyintézés világában. A Ctv. ezen hiányossága ahhoz vezet, hogy különféle jogértelmezések látnak napvilágot, a jogbizonytalanság pedig egyre nő. A cikk kitér arra is, hogy bankok esetén az együttes cégjegyzésre, cégképviseletre vonatkozó rendelkezések miként vannak összhangban az elektronikus aláírási megoldásokkal, különösen az elektronikus bélyegző jogintézményével. A Szerző felveti, hogy az eIDAS rendelet nem épült még be a magyar jogrendbe, felette lebeg, így a magyar jogszabályokkal való ellentmondások feloldása csak “contra legem” jogértelmezéssel érhető el.

A Szerző kamarai jogtanácsos.