Örök társadalmi igény a büntető igazságszolgáltatással szemben gyorsan, vagy legalábbis észszerű időn belül, hatékonyan és törvényesen igazságot szolgáltatni. Jelen tanulmány a hatályos eljárási törvényünk, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) huszadik részében szabályozott kettő, kifejezetten az időszerűséget javítandó külön eljárási formát veszi górcső alá, nevezetesen a bíróság elé állítást és a büntetővégzést.

A tanulmány a két jogintézmény gyökereinek, történeti fejlődésének rövid bemutatása után a hatályos eljárási törvényben szabályozott rendelkezéseket kívánja bemutatni, kitérve a gyakorlati szempontból érdekesnek mondható sajátosságokra, és a COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben bekövetkezett humánjárvány miatt eltérő – jelen tanulmány megírásakor hatályos – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben lévő eltérő szabályokra is, illetve említésre kerülnek a 2021. év január 01. napjától hatályos változások.

A Szerző bírósági titkár.