Hazánkban a jogalkotó soha nem pihen: a kerekek szünet nélkül forognak, és csak úgy zúdul ránk a törvény-, illetve jogszabályáradat. Az Országgyűlésnek tavaly (2020-ban) 179 törvényt sikerült alkotnia (ez a szám 2019-ben csak 128 volt), de a Kormány és a minisztériumok sem tétlenkedtek. Amennyiben a széles értelemben vett büntető jogszabályok közül a Büntető Törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvényt vesszük górcső alá, akkor azt látjuk, hogy 2020. évben az előbbit 11 törvény 9 alkalommal, az utóbbit pedig 10 törvény 7 esetben módosította. A hatálybalépéstől számítva a Btk. 47, a Be. pedig 11 módosítást ért meg.

E tanulmány célja, hogy nagyvonalakban ismertesse a Btk. és Be. 2020. évi módosításait, valamint középpontba állítsa a jogalkotó töretlen kodifikációs lendületét.

A Szerző mb. oktató a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karon, tudományos újságíró, az Obsitos Detektívek Lapja főszerkesztője.