A tanulmány a németországi büntetés-végrehajtási rendszer sajátosságaira fókuszál. Rövid történeti bevezetés után ismertetésre kerül a büntetés-végrehajtás rendszere Németországban, majd a vonatkozó statisztikai adatok taglalására kerül sor. A dolgozat ezt követően a németországi büntetés-végrehajtás rendszer célkitűzései és elveit mutatja be és felvázolja a büntetés-végrehajtás formáinak megvalósulását, valamint a büntetés-végrehajtásának egyénre szabott tervezését. Ezt követően bemutatásra kerül a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása alatti munkavégzésre irányadó szabályozás és a fogvatartottak egészségügyi ellátásának alapvető szabályanyaga. Ezután a szabadításra történő felkészülés és a szabadítás témáján túl a jogorvoslati rendszer, majd pedig a németországi büntetés-végrehajtási szervezet múltbéli és jelenkori problémái kerülnet nagyító alá. A tanulmányt a jelenlegi aktualitásoknak megfelelően a koronavírus járvány német büntetés-végrehajtási szervezetre gyakorolt hatása és az összegzés zárja.

A Szerző bírósági titkár (Nyíregyházi Törvényszék, Büntetés-végrehajtási Csoport).