A tanulmány az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi háttér, az alkalmazandó jogszabályok, az adatvédelem egészségügyi adatok kezelése tekintetében is érvényesülő fogalmainak, elveinek, valamint az egészségügyi adatok kezelését érintő általános szabályainak az ismertetését követően az egészségügyi adatok kezelésének részletes szabályait – alapvetően a gyógykezelés céljából történő adatkezelés alapján – bemutatva, a jogszabályi rendelkezések megvizsgálása mellett gyakorlati példákkal kiegészítve igyekszik átfogó képet adni az egészségügyi adatok kezeléséről, illetve arról, hogy a hatályos szabályozás milyen mértékben képes megfelelni e különleges adatok fokozott védelmi igényének.

A Szerző bírósági titkár.