Bírósági felülvizsgálat a magyar versenyjogban, különös tekintettel a versenyjogi bírságok felülvizsgálatára

2018. augusztus 21. dr. Szendrák Dominika

A versenyjogi határozatok bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban felmerülő problémákat és a bírósági gyakorlatot leginkább a határozatokon keresztül lehet megvilágítani. A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal döntéseit és az ezeket felülvizsgáló bírósági ítéleteket ismerteti.

2018. január 1. napjával a szabályozásban lényeges változások következtek be, a Szerző így mind a 2018. január 1. napját megelőzően hatályban lévő jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt és a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, mind pedig a 2018. január 1. napját követően hatályban lépett új eljárási szabályokat, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényt bemutatja.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
VERSENYJOG