A piaci erő más szegmense – vevői erő

2018. december 14. dr. Tomayer Tamás

Jelen tanulmánynak a piaci erő másik oldala, a vevői, fogyasztói körben megjelenő erő szolgál témaképpen. Az érintett piacon megjelenő vállalatok esetlegesen magas piaci részesedése nem feltétlenül jelent számukra jelentős piaci erőt is egyben, ugyanis a vevői oldal is képes lehet kiegyenlíteni a vállalat profitmaximalizáló, illetve a meglévő piaci erőfölényt kihasználó törekvéseit. A vevői erő kiegyenlítő szerepén túlmenően annak a vállalati oldalon fennálló piaci erőtől való különbözősége is fontos. A tanulmány kitér a vevői erő alkalmazásában rejlő esetleges versenykorlátozó hatásokra is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG