A nem vagyoni kártérítéstől a sérelemdíjig

2019. április 3. dr. Leszák Andrea

"A sérelemdíjnál ellentmondásosabb intézmény nincsen a magánjog területén. A büntetőjogi gyökerek, az alkotmányjogi elméleti alapok, a személyiséget ért sérelem pénzben ki nem fejezhetősége, a kártérítés összegének mértéktartó, de hatékony kiszabásának nehézségei mind ezt bizonyítják. Ahány ország, annyiféle megoldást láthatunk, de valójában egyik szabályozás sem tökéletes. Mindnek vannak előnyei, hátrányai, de talán tökéletes megoldás nincs is, és nem is szükséges annak megtalálását célul kitűzni." - véli a Szerző.

A tanulmány bemutatja a nem vagyoni kártérítés jogintézményének fejlődését jogtörténeti szempontból, valamint bemutatja a bírósági gyakorlatot, figyelembe véve az új Ptk. változásait, valamint az összegszerűség kérdéseit.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
KÁRTÉRÍTÉS