A kiskorú veszélyeztetésének bűntette – a törvényi tényállás elemzése és a bizonyíthatóság különös problémái

2019. július 5. Jókuthy Zsoltné dr. Rémay Gabriella

Életünk érzelmileg legnagyobb kötőerővel bíró - és ezáltal a jövőnket tekintve a legmeghatározóbb - színtere a családunk. A családba nevelkedő gyermekek számára a szabályokat mi magunk határozzuk meg, ezáltal társadalmi szempontból a legfőbb felelőssége a család tagjainak a jövő generációjának felnevelése. A gyermekek életében elsődleges és legfontosabb a szülői minta. A gyermek gondozásáért, neveléséért felelős személyek ha az ebből folyó kötelezettségeiket súlyosan megszegik, és az eredmény a veszélyeztetés keretei között marad, a kiskorú veszélyeztetésének bűncselekménye miatt felelősségre vonhatók. Az pedig kifejezetten a gyermekvédelmi rendszerben feladatot ellátók és a gyakorló bírák felelőssége, hogy a tényeket feltárják és a történteket helyükön értékelve a gyermek érdekében a szülőkkel együttműködve, vagy ha kell, velük szemben a legmegfelelőbb döntéseket hozzák.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG