A tradicionális jogász-állások feltöltöttségének felmérési lehetõségei

2003. október 10. Vikman László <>

Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tiszta kép teremtése, és a tudatos "szakember-gazdálkodás" nem volna lehetetlen, a tervezés és a megfontoltabb képzési politika sokat javíthatna a jelenlegi helyzeten.

A tradicionális jogász állások piacának felmérése

Ahhoz, hogy a jogász álláspiacon tájékozódhassunk elõször is adatokat kellett szereznünk az egyetemek, és a klasszikus jogi pályák telítettségét illetõen. Ehhez egy kutatási tervet készítettünk és néhány elemét részben végre is hajtottuk a tavalyi év során, ezt tesszük most közzé. Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tiszta kép teremtése nem volna lehetetlen, a tervezés és a megfontoltabb képzési politika sokat javíthatna a jelenlegi helyzeten, melyet jelenleg a hallgatói és nem a munkapiaci kereslet határoz meg, ezzel diploma-dömpinget és talán túlzott versenyhelyzetet okozva.

A kutatási terv és részeredményeinek részletezése:

1. Egyetemi hallgatók

Az egyetemi hallgatók létszámadatairól pontos tájékoztatást adhatnak a jogi karok tanulmányi osztályai, dékáni hivatalai. Néhány kartól kaptunk is adatokat.

A vizsgálandó intézmények:
ELTE ÁJK
JATE ÁJK (Szeged, Kecskemét)
Károli Gáspár RE ÁJK
KLTE ÁJK (Debrecen)
Miskolci Tudományegyetem ÁJK
Pázmány Péter KE JÁK
Pécsi Tudományegyetem ÁJK
SZIE ÁJK (Gyõr)

Az egyetemi felmérés részeredményei:

A Miskolci Egyetem 2002/2003-as tanévének elsõ szemeszterének adatai

az utolsó évben kibocsátott diplomák száma: 363

az utolsó évben felvételt nyert nappali évfolyam létszáma: 204

az utolsó évben felvételt nyert levelezõ évfolyam létszáma:
egyetemi szintû (jogász): 450
fõiskolai szintû (igazságügyi ügyintézõ): 371

A Szegedi Egyetem 2002/2003-as tanévének elsõ szemeszterének adatai

A Pécsi Egyetem 2002/2003-as tanévének elsõ szemeszterének adatai

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS