A kihallgatás etikája és taktikája

2011. december 21. Dr. Gálig Péter

"Ma a kihallgatás taktikájával kapcsolatos tudományos gondolkodás a büntetőeljárási jog tudománya, a kriminalisztika, a logika és a pszichológia vívmányaira támaszkodik. Katona szerint a kihallgatás során az eljáró hatóság kérdéseinek tartalmát, a kérdésfeltevés módszerét, a kihallgató és a kihallgatott közötti pszichikai kapcsolatot befolyásoló magatartási formák összességét soroljuk a kihallgatási taktika fogalma alá.

Az alábbiakban a kihallgatás taktikáján belül az igazságkeresés lehetőségeit kívánom vizsgálni, elsősorban a modern krimináltaktika ismereteire támaszkodva, de kitekintve a történelmi előzményekre, a törvényesség határán mozgó – illetve azon túllépő – módszerekre is."

A publikáció szerzője Dr. Gálig Péter bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
BŰNÜLDÖZÉS