Az ésszerű idő a polgári jogban

2012. május 15. Dr. Bognár-Hanti Margit Kinga

"Az idő jogi tény, számos szálon fűződik a joghoz. Sok esetben az idő hoz létre jogot, jogviszonyokat, hív életre kötelezettségeket, szüntet meg kedvezményeket, igényjogosultságokat.

Az idő, mint jogi tény, számos esetben irányítója a jogalanyok kapcsolatrendszerének. Az időnek és a jognak az összefonódása a piaci ügyletek gyors realizálódásának, a jogbiztonságnak a társadalmi igényéből fakad. Ezért az idő minden jogterületen felbukkan, mind az anyagi, mind az eljárásjogban megjelenik, például az alkotmányjogban a mulasztásos alkotmányellenesség állapota, a büntetőjogban a büntetési tételek, a polgári jogban az ajánlati kötöttség.

Jelen írás az időt csak a polgári jogban vizsgálja, ezen belül pedig az ésszerű idő jelentését és értelmezését keresem."

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
POLGÁRI JOG