Emberölés itthon és Angliában

2012. július 3. dr. Bognár-Hanti Margit Kinga

Az angol jogrendszerben nincsen egységes büntetőkódex, az emberölést egyrészt a common law esetjoga másrészt egyes írásba foglalt törvények a statute law szabályozzák. Az 1998 évi Human Rights Act és az Emberi Jogok Európai Egyezményének hatása is érvényesül a büntetőjog területén.
Hazánkban a kontinentális jogrendszerre jellemzően a Büntető Törvénykönyv szabályai vonatkoznak az emberölésre.

Emberölés bűntettében bűnösnek találtatik Magyarországon az elkövető, aki mást megöl (Btk. 166.§-ba foglalt tényállás) a Btk. általános rész 13-15.§§-ban írt tudattal a 22.§-ban felsorolt kizáró okok nélkül. Ugyanezen bűntettben az angol jogrendszerben elítéltetik az elkövető, aki egy meghatározott időintervallumon belül egy másik ember halálát okozza.1

Előfordulhat olyan eset, melynek elkövetője az egyik országban elítéltetik, a másik országban felmentetik? Nézzük a hasonlóságokat és a releváns különbségeket a két jogi szabályozás között.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG