Az uzsora megállapításának gyakorlati problémái

2012. október 19. Vizkeleti Edit

Tanulmányomban az uzsorás szerződés polgári jogi tényállását ismertetem, felhívva a figyelmet az egyes tényállási elemek bizonytalanságaira, az ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre, így a szerződés uzsorás volta miatti semmisségi ok gyakorlati alkalmazásának problémáira.

letöltés