Jus peremptorium et provisorium avagy változások és állandóságok a hatósági szerződések, valamint az 1959. évi IV. törvény és a Ptk.-ról szóló T/7971. számú törvényjavaslat kapcsolatában.

2013. január 14. dr. Szőllős Márta

„Más hasonló úri jövedelem a MALOM-TARTÁS; és annál fogva az uraság hatalmában áll, ha valahol a jobbágy malmot bírna, azt elbecsültetni; és ugyan az új törvény szerint akkor is, midőn a jobbágy kegyelem-vagy szerződő levelet (privilegium vel contractum) mutathat; csak hogy az igaz becsű árát
megfizethesse.”

A fenti idézet a nagy magyar jogtudós Frank Ignác „A közigazság törvénye Magyarhonban” című átfogó jogi művéből származik.

letöltés