A végrehajtás megszüntetése iránti perek szabályozása az új Pp. tervezetében

2016. június 14. dr. Rainer Lilla

A Polgári perrendtartás folyamatban levő kodifikációja a végrehajtási perek szabályozását is átalakítja, amelyen belül a legjelentősebb módosítások a végrehajtás korlátozása és megszüntetése iránti pereket érintik. A kodifikáció elsődleges célja biztosítani a polgári igazságszolgáltatás időszerűségét, a jogviták ésszerű időn belül történő elbírálását, a bírósági út hatékonyságát. Az új Pp. koncepciója során megfogalmazódott, az egyszerű, világos és átlátható szabályozás iránti elvárásokat az új Polgári perrendtartás nyilvánosságra hozott tervezete lenne hivatott megjeleníteni, azonban a tervezett szabályozásban – sok más terület mellett – a végrehajtási eljárások esetében sem érvényesül maradéktalanul az időszerűség és hatékonyság követelménye.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG