A kiskorú gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos jelenlegi szabályozásról és annak gyakorlati problémáiról

2016. szeptember 9. dr. Murányiné dr. Perbíró Andrea

A tanulmány célja a jogellenesen külföldre vitt gyermekek visszavitelével kapcsolatos jelenleg hatályos eljárás bemutatása. A tanulmány legfőbb oka a napjainkban egyre sűrűsödő külföldi családjogi ügyek megjelenése. Bemutatja az eljárás menetét, a gyermek szokásos tartózkodási helye fogalmának értelmezésével, valamint egy hazai jogesettel színesíti. Külön kiemeli a családjog terén folytatott mediáció jelentőségét a külföldi ügyekben is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG