A nemzetközi magánjog általános rendelkezései a magyar bíróságok gyakorlatában és újraszabályozásának koncepciója

2016. október 26. dr. Bujdosó Melinda

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet átfogó módosításának munkálatai javában folynak. A Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság már közzétette koncepcióját. Az eddigi szabályozás által megteremtődött bírósági gyakorlat elemzése segít megérteni a bevezetésre szánt új szabályok szükségességét, vagy épp egyes rendelkezések érintetlenül hagyásának okát. Az általános rendelkezések a legtöbb nemzetközi magánjogi tényállásban felmerülő kérdéseket érintenek, ezért a tanulmány erre koncentrált.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés