A magyar államszervezet történeti fejlődése, a patrimoniális és a rendi állam működésének egyes kérdései

2017. január 3. Dr. Lajkó Péter

Mind a patrimoniális, mind pedig a rendi monarchia fontos lépcsőjét jelentette a magyar állam- és alkotmányfejlődésnek, több évszázadon át. A dolgozat célja, hogy bemutassa a magyarság politikai szerveződését az államalapítást megelőző időben, különös tekintettel a nomád államszervezetre – amely gyökeresen meghatározta a magyarság politikai szervezetét az államalapítást megelőzően – ezt követően pedig bemutatásra kerülnek a patrimoniális és a rendi állam fő államalkotó tényezői, a főbb intézmények és működésük.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
JOGTÖRTÉNET