Az apaság vélelmének megdöntése iránti eljárások az M. Járásbíróság gyakorlatában, különös tekintettel az apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes eljárásokra.

2017. március 6. dr. Bedő Sarolta

Témaválasztásom legfőbb oka az apaság vélelmének megdöntése iránti eljárások szabályozásában bekövetkezett jelentős változás volt. Azáltal, hogy a 2014. március 15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény lehetőséget biztosít a vélelem nemperes eljárásban történő megdöntésére, csökkent az apaság vélelmének megdöntése iránti peres eljárások száma. A nemperes eljárásban lehetőség nyílik a vélelem gyorsabb, és egyszerűbb megdöntésére a törvény által meghatározott feltételek együttes fennállása esetén. Pályamunkám elkészítéséhez kutatómunkát végeztem, kutatásom módszerének a jogesetelemzést választottam. Célom az volt, hogy átfogó képet kapjak az M. Járásbíróság apaság vélelmének megdöntésével kapcsolatos nemperes eljárásainak gyakorlatáról. Ehhez egyrészt az Sz. Törvényszék és M. Járásbíróság 2010. és 2016. év közötti apaság vélelmének megdöntésével kapcsolatos peres eljárásaira vonatkozó statisztikai adatokat vettem alapul. Másrészt az M. Járásbíróságon 2014. évtől indult nemperes eljárásokat vizsgáltam meg több szempont alapján, és –e jogintézménnyel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekre kerestem választ.

A Szerző bírósági ügyintéző.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG