A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség, és megítélése a gyakorlatban

2017. április 28. Dr. Cogoi Róbert

A tanulmányom első részében röviden összefoglalom a kártérítési jog főbb elméleti sajátosságait, valamint bemutatom a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség rendszertani helyét. Ezt követően ismertetem, illetve konkrét jogeseteken keresztül bemutatom a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősségre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A dolgozat elsődleges témája a veszélyes üzemek joggyakorlat által kialakított főbb eseteinek bemutatása, eseti bírósági döntéseken keresztül.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÁRTÉRÍTÉS