A végrendeleti tanú aláírásával szemben támasztott követelmények alakulása a bírói gyakorlatban

2019. szeptember 3. Hoszné dr. Nagy Tímea

Végrendelet tanúja az lehet, aki nagykorú, cselekvőképes, írni, olvasni tud és képes a végrendelkező személyazonosságának – személyének és aláírásának – azonosítására. A tanúi minőségnek a végrendeletből ki kell tűnnie. Kérdés azonban, hogy milyennek kell lennie a végrendeleti tanú aláírásának. Problémát okozhat ugyanis, ha a tanú aláírása olvashatatlan, kusza, a tanú személye a végrendeletből nem megállapítható. Eltérő jogértelmezéshez és jogalkalmazáshoz vezetett, hogy sem a Ptk., sem más jogszabály nem határozza meg az aláírás fogalmát, azt hogy mi tekinthető – vagy éppen mi nem – aláírásnak. Az aláírásként elfogadható „írás sor” kidolgozása – mint oly sok egyéb jogértelmezés - a jogalkalmazás által megoldandó probléma.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
ÖRÖKLÉSI JOG