Bizalmi vagyonkezelés a büntetőjog tükrében. Bizalom vagy visszaélés?

2017. május 8. dr. Horváth Vera Judit

A tanulmány célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15. napján hatályba lépett új jogintézmény, a bizalmi vagyonkezelési szerződés vonatkozásában elkövethető bűncselekmények rövid bemutatása a teljesség igénye nélkül, rámutatva arra, hogy e kiforratlan jogintézmény szabályainak kijátszása olyan visszaélésekre ad lehetőséget, melyek társadalomra veszélyessége elérheti a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges mértéket.

Figyelemmel a tanulmány témájára, nem kívánom a jogintézményt teljes körűen bemutatni, hanem a bizalmi vagyonkezelés részletszabályainak elemzésén keresztül kívánok kérdéseket intézni, és lehetséges válaszokat adni az alkalmazása során szándékosan, vagy gondatlanul elkövethető bűncselekmények értelmezéséhez.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés