A szabálysértési jog szankciórendszere a fiatalkorúak vonatkozóan

2017. május 29. dr. Vida János Zoltán

A szabálysértési jog egyik legérdekesebb és legvitatottabb területe a fiatalkorú szabálysértési elkövetőkre vonatkozó jogi szabályozása, mely az utóbbi időben a nemzetközi jogvédő szervezetek figyelmét is felkeltette.
A témában felhasznált számos forrás mellett igyekszem a területen megszerzett saját tapasztalatom is építő jelleggel beépíteni. A „szárazabb” jogszabályi rész mellett az élet, gyakorlat szülte nehézségeket is részletesen kifejtettem a probléma megismeréséhez.
Tanulmányomban a fiatalkorúakra vonatkozó szankciórendszert az érdekes történeti résztől napjainkig szeretném bemutatni, a rendszer erősségeivel és gyengeségeivel és ami még fontosabb, szüntelen változásaival együtt.
A Szabs. tv. szinte folyamatos módosítása mellett elmondható, hogy egyre nagyobb figyelmet fordít a „bajba került”, törvénnyel összeütközésbe került fiatalkorú védelmére, azonban a prevenciós célzatú rendelkezések talán még váratnak magukra.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés