A helyszíni bírság nyomtatványok kitöltésének problematikája

2017. május 17. Dr. Tóth - Juhász Szilvia

A dolgozatban a meg nem fizetett helyszíni bírság átváltoztatására irányuló indítványok elbírálása során tapasztalt, a helyszíni bírság nyomtatványok kitöltése kapcsán megfigyelhető hiányosságokra és súlyponti kérdésekre kívánom felhívni a figyelmet.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés