A magánvádas eljárás

2017. július 13. dr. Fekete-Lupcsa Anita

A külön eljárások, azon belül is a magánvádas eljárás során a speciális eljárási szabályok alkalmazásának jogpolitikai indoka alapvetően az eljárás minél gyorsabb lefolytatása és egyszerűsítése. Mindezen elvek gyakorlatban való hatékony működését hivatottak biztosítani. Mindezek mellett fontos kiemelni, hogy a bíróság számára is előnyökkel jár a hagyományos, hosszadalmas eljárás helyett a konszenzuális eljárások lefolytatása. Gondoljunk csak az időmegtakarításra, az ügyek egyszerűbb megítélhetőségére. A fentiek alapján igyekeztem a magánvádas eljárásra vonatkozó leglényegesebb pontokat érinteni, közelebbről megvilágítani az ezen eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS