A bíróságot terhelő tájékoztatási kötelezettség szabályozásának áttekintése a Plósz-féle kódextől a hatályos polgári eljárásjogi rendelkezések kialakulásáig

2017. augusztus 4. dr. Medve Bernadett

A polgári eljárásjog számos alapelve közül a bíróság mint jogalkalmazó szerv számára talán a tájékoztatási kötelezettség elvének érvényre juttatása az egyik legnehezebb feladat. Tanulmányomban a bíróságot terhelő kitanítási kötelezettség szabályozásának alakulását a tárgyalási és a rendelkezési elvvel összefüggésben vizsgálom a Plósz-féle kódextől egészen a
hatályos eljárásjogi rendelkezések kialakulásáig. A szabályozás történeti alakulását górcső alá véve szemléltetem, hogy az anyagi igazság kiderítésére történő törekvéssel és ezzel összefüggésben a túlzott officialitással szemben miként nyert egyre inkább teret a felek peranyag szolgáltatásának elve. Munkámban nagy hangsúlyt fektetek a bíróság tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos hatályos eljárásjogi rendelkezésekre és az elv érvényesülésével összefüggő gyakorlati kérdésekre. Végül kitérek az ítéleteknek a tájékoztatási kötelezettség megsértése okán történő hatályon kívül helyezésének problémájára.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés