A Sárga könyv - Az első próbálkozás a modern büntető eljárás megteremtésére Magyarországon

2017. augusztus 17. dr. Kávássy Béni

A mű a kiegyezés utáni időszakkal foglalkozik, azon belül pedig röviden a modern bírósági szervezet megteremtésével, hosszabban pedig a Sárga könyvvel. A Sárga könyv bár sohasem lett törvény, de szokásjogi alapon alkalmazásra került, így gyakorlatilag ez volt az első modern magyar büntető eljárásjogi jogszabály.

Számos korszerű rendelkezést tartalmazott, de természetesen számos hiányossága is volt, azonban minden hibája ellenére is szükséges megemlékeznünk róla. A tanulmány röviden, vázlatszerűen kitér a Sárga könyv legfontosabb rendelkezéseire, valamint összehasonlítja a hatályos Be.-t a Sárga könyvvel.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
JOGTÖRTÉNET