A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

2017. augusztus 18. dr. Korsós Judit

Tanulmányomban a munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének fajtáit mutatom be kitérve ezen jogintézmények körében kialakult ítélkezési gyakorlatra. A modern munkajog két évszázados evolúciója során egyre fontosabb jogággá fejlődött, a munkavégzés sajátosságai miatt vált önállóvá.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG