A szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajthatóságának elévüléséről a 13/2017. (IV. 19.) AB határozat tükrében

2018. március 13. dr. Balogh Adrienn

A 13/2017. (IV. 19.) AB határozattal az Alkotmánybíróság kötelezte a jogalkotót, hogy 2017. december 31-ig pótolja az átváltoztatott pénzbüntetés végrehajthatósága megszűnésének megállapítására vonatkozó szabályokat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény rendelkezéseiben. Az Alkotmánybíróság ugyanis megállapította: a jogalkotó önkényesen járt el, amikor a büntetés-végrehajtási törvényben az elzárás és a közérdekű munka esetében a szabadságvesztésben, illetve előzetes letartóztatásban töltött időt végrehajtási akadálynak, illetve végrehajthatóságot megszüntető oknak minősítette, ezzel szemben a pénzbüntetés tekintetében hasonló szabályt nem alkotott.

A tanulmány az AB határozatban felvetett alapprobléma ismertetésén, majd annak indokolásán keresztül mutatja be a korábbi és jelenlegi szabályozást és azok alkalmazásának alakulását.

A Szerző törvényszéki titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG