Címke: állatvédelem

A veszélyesnek minősített ebek tartásának jogi szabályozása

Hazánkban a veszélyes eb fogalmát az ún. „pitbull törvény”, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet vezette be. A jogszabály megkülönböztette a természetes hajlamainál fogva fokozottan veszélyes ebet (pit bull terrier és keverékei), valamint a veszélyesnek minősített ebeket. A 49/2010. (IV. 22.) AB határozat 2010. szeptember 30-ával megsemmisítette a „pitbull törvényt”. A veszélyes eb ettől kezdve kizárólag az állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesnek minősített eb. Jelen cikk célja tájékoztatást nyújtani a veszélyessé minősített ebek tartására vonatkozó rendkívül szigorú szabályozásról. A Szerző a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal jogásza, a Magyar Birtokvédelmi...

Miért nem panasz vagy közérdekű bejelentés az állatvédelmi tárgyú bejelentés? – Az állatvédelmi hatóságok rossz gyakorlata az új panasztörvény tükrében

Az elmúlt időszak helytelen eljárásjogi besorolási gyakorlata több vármegyében ahhoz vezetett, hogy megfosztotta a bejelentő civil állatvédelmi szervezeteket az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (állatvédelmi tv.) 48. § (1) bekezdése alapján rendelkezésre álló ügyféli jogaik gyakorlásától állatvédelmi ügyekben, így több esetben attól, hogy a meghozott döntés ellen jogorvoslat érdekében bírósághoz fordulhassanak. A Panasztörvény indokolása szerint a panasz és a közérdekű bejelentés kisegítő jellegű, szubszidiárius jogintézményként kerül szabályozásra. Vagyis olyan háttérbeli, kisegítő jellegű eszköztár, melyhez akkor nyúlunk, ha  nincs az adott probléma megoldására kifejezetten létrehozott jogintézmény a jogalkotó részéről. “Mi tehát a Panasztv. valós funkciója? Tulajdonképpen egy...

A veszélyes állatok tartásának jogi szabályozása

Annak ellenére, hogy a jogalkotó a veszélyes állatok tartását szigorúan szabályozza, és a szabályok megszegését szigorúan bünteti, napjainkban is egyre többen szereznek be és tartanak veszélyes állatokat. A baj akkor kezdődik, amikor az állattartó későn ébred rá, hogy a veszélyes állatok tartása olyan kompetenciákat igényel, amellyel nem rendelkezik. De milyen feltételei is vannak a veszélyes állatok tartasának? Mely jogszabályok és milyen követelményeket támasztanak? Ezt mutatja be a tanulmány. A Szerző a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal jogásza, a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkára, a Bojtár Jogsegélyszolgálat tanácsadója.     Letöltés

Az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezés elméleti oldala és gyakorlati megvalósítása

2012. január hónapban került be az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvénybe a hatóságok általi állatvédelm oktatásra való kötelezés lehetősége. Jelen írás tárgya az ezen kötelezés során felmerülő kérdések csokorba szedése, megválaszolása. Célja az állatvédelmi oktatásra való kötelezés gyakorlatának biztosabbá tétele, hogy a hatóságok minél több esetben tudják alkalmazni ezt az intézkedést. A Szerző a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal jogásza, a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkára, a Bojtár Jogsegélyszolgálat tanácsadója. Letöltés

Állatkínzó állatorvosok? – Egy állatorvos-hallgató dolgozatának lehetséges büntetőjogi vetületei

Egy állatorvos-hallgató dolgozatában szereplő kutatás szerint 211 megkérdezett állatorvosból több mint 10% egészségügyi ok nélkül, pusztán tulajdonosi kérésre végez eutanáziát, holott az állatvédelmi törvény világosan fogalmaz: “Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad.” (Ávt. 11.§ (1) bek.) Még szakszerűen sem. A helyhiány, az anyagi nehézségek vagy más emberi tényezők nem számítanak elfogadható indoknak. Mi lehet a következménye annak, ha egy állatorvos egy talán tulajdonos, talán más jogi státuszban lévő személy kérésére elaltat a rendelőjében egy egyébként egészséges állatot? Büntetőjogi, közigazgatási jogi vagy etikai eljárás tárgya, ha valaki a nyílt utcán szíven döf előzetes kábítás nélkül egy...

  • 1
  • 2
  • 7