Címke: családjog

Lehet-e egy házastársnak házasság felbontása iránti perben két tartózkodási helye? – Az Európai Bíróság joghatósági kérdést tisztázott

A házasság felbontása iránti kérelem elbírálására vonatkozó joghatóságra vonatkozóan a Bíróság pontosítja a házastárs szokásos tartózkodási helye fogalmának jelentését és terjedelmét. E fogalom értelmében a házastársnak csak egyetlen szokásos tartózkodási helye lehet, még akkor is, ha az életét két tagállam között osztja meg – szögezi le ítéletében az Európai Unió Bírósága.

Alaptörvényt sért az ünnepnapokra eső elmaradt kapcsolattartás pótlását kizáró szabályozás! – Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezést semmisített meg

Sérti az Alaptörvény magán- és családi élet védelmére, valamint a gyermekek gondoskodáshoz való jogára vonatkozó rendelkezéseit az ünnepnapokra eső elmaradt kapcsolattartás pótlását kizáró szabályozás – szögezi le az Alkotmánybíróság III/3239/2021. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában.

A különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás a gyermeki jogok tükrében

Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése a szülői felügyelet, ezzel együtt a kapcsolattartás szabályozása körében számos változást hozott. E témakör a korábbi különálló törvény, a Csjt. elhagyásával a Polgári Törvénykönyv negyedik könyvében került szabályozásra, hangsúlyozva annak fontosságát a polgári jog keretein belül. A szülői felügyeleti jog tartalmát jogok és kötelezettségek teszik ki, melyek a gyermek oldaláról jogosultságok, a szülő oldaláról pedig jogok és kötelezettségek formájában jelennek meg. Ennek része a kapcsolattartás joga, amely a gyermeket és a szülőt egyaránt megilleti. A gyermek szempontjából a kapcsolattartás szabályozásának a Gyermek jogairól szóló New Yorki Egyezményben foglaltak szerint a gyermek legfőbb/ legjobb érdeke...

Bírósági közvetítés alkalmazása a házasság felbontása és a szülői felügyeleti jog gyakorlása körében

A tanulmány a családjogi jogvitákban – elsősorban a házasság felbontása és a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése körében – alkalmazott bírósági közvetítést mutatja be. A téma kifejtése során először ismerteti a konfliktusokkal kapcsolatos alapismereteket, vázolja az alternatív vitarendezés történetét, és a mediáció ebben elfoglalt helyét. Ezt követően a közvetítés bírósági aspektusát vizsgálja, összehasonlítva egyrészt a bírósági peres eljárással, másrészt a hagyományos mediációval. A családjogi ügyekben alkalmazott mediációval összefüggésben ismerteti annak sajátosságait, a bírósági közvetítés jogi kereteit. A bírósági közvetítés gyakorlati oldalát a mediáció bírósági szervezetrendszeren belüli megvalósulásán jeleníti meg, végül a bírósági közvetítés jelenlegi pillanatképével és a Szerző további működésre...

Változnak és szigorodnak a tartásdíj behajtásának szabályai – Jelentős segítség az egyszülős családoknak – A törvényjavaslatról

Az Egyszülős Központ vezetője szerint könnyebb lesz az egyszülős családok élete azzal, hogy a tervek szerint változni fog a gyerektartási díj behajtása. Nagy Anna, a központ vezetője egy keddi sajtóbeszélgetésen üdvözölte a parlament előtt lévő törvényjavaslatot, amely szerint egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lesz a tartásdíj behajtása az azt nem fizető szülőtől.

A gyermek oltásáról való döntés elvált szülők esetén – Lehet, hogy a gyámhatóság dönt? – Amit tudni érdemes!

A Covid-19 világjárvány a családok életét nem csak a fertőzések útján nehezíti, hanem immáron a fiatal- és gyermekkorúak olthatósága kapcsán is újabb kihívások elé állítja azzal, hogy a szülők döntési helyzetbe kerülnek: beoltassák-e gyermekeiket vagy sem? A kérdés megválaszolása – különösen elvált szülők esetében – akár komoly konfliktus forrásává is válhat.